Intervju i KultBib

Jeg er blitt intervjua i KultBib, som er bloggen til Hamar biblioteks barne- og ungdomsavdeling. Her forteller jeg blant annet litt om hvor han får ideene fra og om noen av hendelsene i bøkene faktisk har skjedd på ordentlig.

Intervjuet kan du lese her.